پایگاه خبری تحلیلی مهزیار نیوز
کد خبر: 3425

1403-01-25/11:35:00

مصرف برق کولرهای گازی ٦ تا ١٠ برابر کولرهای آبی

مدیرعامل توانیر مصرف برق کولرهای گازی را ٦ تا ١٠ برابر آبی عنوان کرد و از مشترکان مناطق عادی خواست به جهت رشد فزاینده مصرف و افزایش هزینه قبض برق از نصب این کولرها اجتناب کنند. […]

مصرف برق کولرهای گازی ٦ تا ١٠ برابر کولرهای آبی

به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به منع تبلیغ کولرهای گازی گفت: بر اساس قانون، الگوی مصرف برق هر منطقه در ماه‌های گرم سال ٧٥ درصد مصرف مشترکان آن منطقه تعیین شده و این الگو برای مناطق عادی مثل تهران ٣٠٠ کیلووات ساعت در ماه است که در صورت نصب کولرهای گازی، افزایش قابل توجه مصرف برق و به تبع آن افزایش هزینه برق مصرفی مشترکان را به همراه خواهد داشت.

وی تبلیغ کولرهای گازی را با هدف فروش بیشتر عنوان کرد که باعث ترویج استفاده از این نوع کولرها در مناطق عادی می‌شود در حالی که با وجود کولرهای آبی، مشترکان این مناطق اساساً نیازی به استفاده از کولر گازی ندارند و نصب این نوع از لوازم سرمایشی، افزایش شدید مصرف برق و در نتیجه افزایش سنگین قبض برق مشترکان را در پی دارد.

رجبی مشهدی طراحی شبکه برق در مناطق مختلف را بر اساس اقلیم هر منطقه ذکر کرد و گسترش استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی را با طراحی شبکه مغایر دانست که باعث می‌شود شبکه برق تحت فشار سنگین قرار بگیرد و پاسخگویی به نیاز برق مشترکان با اشکال مواجه شود.
وی مصرف برق کولرهای گازی را ٦ تا ١٠ برابر کولرهای آبی عنوان کرد و تبلیغات فروش کولرهای گازی را موجب گسترش نصب این کولرها با وجود بهره مندی از کولرهای آبی در این مناطق دانست و از مشترکانی که از قبل نسبت به نصب کولرهای گازی اقدام کردند نیز درخواست کرد دمای کولرها را در فصل گرما روی عدد ٢٤ درجه سانتیگراد تنظیم کنند.

ارسال دیدگاه