دسته: سلامت
  • اهمیت ویتامین های گروه B

    یک متخصص تغذیه، با اشاره به اهمیت ویتامین های گروه B برای بهبود عملکرد متابولیسم بدن به منابع غذایی دریافت این ویتامین اشاره کرد.

  • رجیستری اطلاعات بیماران کووید ۱۹

    معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، رجیستری اطلاعات بیماران کووید ۱۹ و پرونده خوانی آنها را به منظور ارتقا فعالیت های درمانی، مورد اهمیت خواند.