دسته: سیاسی
  • ما برای دشمن شرط تعیین می‌کنیم

    فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز ما برای دشمن شرط تعیین می‌کنیم، گفت: هر وقت در حصار شرط‌های آنان قرار گرفتیم، باختیم اما اگر برای دشمن شرط تعیین کردیم، برنده شدیم.

  • اطلس امنیت انتخابات تهیه می‌شود

    وزیر کشور با بیان اینکه فضای سرد و ساکت انتخابات باید فعال شود، گفت: اقتضا می‌کند احزاب و گروه‌های سیاسی فعال‌تر شوند تا انتخابات باشکوهی داشته باشیم.